Home Gallery   spanish english french
back next
 
 
 

Leonid Kuchma, Romana Yaroshchak (Over coulisse, 20 30 m, ink, feather)

  
 Sizes: Leonid Kuchma - President of Ukraine (1994-2005)
Medias: Valeriy Solovyev (photo), Kiev
BUY